Wiadomości

Wkrótce w regionie

Stowarzyszenia

Ustroń
Tow. Społ.-Kult. Pochodzenia Niemieckiego Śląska Ciesz.
ul. 9 Listopada 18
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 16 19
Ustroń
Biblijne Stowarzyszenie Misyjne
ul. Cieszyńska 47
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 43 11

Biblijne Stowarzyszenie Misyjne zajmuje się organizacją pracy misyjnej z Polski:
- alfabetyzacja i tlumaczenie Biblii na języki grup etnicznych,
- pomoc humanitarna i organizacja edukacji wśród Romów na Ukrainie,
- współpraca z różnymi organizacjami i kościołami w w/w tematach w kraju i zagranicą

Prezes:
Jerzy Marcd

www.bsm.org.pl
e-mail:
wo_poland@sil.org
Ustroń
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja
Chrześcijańska Fundacja Życie i Misja (ChFŻiM) jest chrześcijańską, międzywyznaniową platformą współpracy oraz pomocy dla indywidualnych osób, grup, organizacji i kościołów.

Fundacja tworzy i realizuje programy, które kształtują formację duchową oraz mają wpływ na rodziny, kościoły i społeczeństwo. Oferuje nowe formy pracy przede wszystkim z młodzieżą, małżeństwami i całymi rodzinami. Jest inwestycją w duchową formację tych, którzy mają wpływ na swoje rodziny, miejsca pracy, kościoły, społeczeństwo i cały kraj.

Działalność Fundacji napotyka aktualne potrzeby ludzi i jest pomocą w rozwiązywaniu naglących problemów społecznych i osobistych. Jest także wyciągniętym ramieniem do tych, którzy cierpią i wołają o pomoc.

ChFŻiM realizuje swoje cele przez następujące działy:
- Instytut Poradnictwa Chrześcijańskiego
- Nowa Generacja
- Kwartalnik „Nasze Inspiracje”
- Wydawnictwo „Koinonia”
- Szkoła niedzielna

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.misja.org.pl  

Chrześcijańska Fundacja „Życie i Misja”
ul. 3 Maja 14, 43-450 Ustroń
tel. 33 854 45 22; faks: 33 854 18 14
Ustroń
Ewangelicka Fundacja Charytatywna
Pl. Ks. Kotschego 4
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 36 17
Ustroń
Ewangelickie Stowarzyszenie
ul. Polańska 87a
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 11 29

e-mail: pwowry@luteranie.pl
Ustroń
Fundacja św. Antoniego
ul. Kościelna 21
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 17 72
fax (033) 854 17 72


Celem Fundacji jest prowadzenie działalności pożytku publicznego obejmującej wykonanie zadań publicznych na rzecz osób i grup narodowości polskiej zamieszkałej w kraju i za granicą, wyodrębnionych w szkołach, parafiach, instytucjach kulturalnych, oświatowych, kołachy polonijnych i innych organizacjach zrzeszających Polaków, a znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunki do reszty społeczeństwa.

Fundacja prowadzi następujący zakres działań:
- działalność charytatywną  - wspierania finansowego
- działalność społeczną i sąsiedzką
- niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych
- pomoc dla dzieci i młodzieży
- organizowanie kolonii dla dzieci
- prowadzenie stołówki

Nr konta bankowego: ING Bank Śląski o/Ustroń 58 1050 1096 1000 0001 0348 7435


Ustroń
Polski Klub Ekologiczny. Koło w Ustroniu
Rynek 1
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 21 23

e-mail: ekostat@campus.filus.edu.pl
Ustroń
Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych o/Cieszyn
ul. Szeroka 83
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 76 03
Ustroń
Polski Związek Wędkarsk. Koło Ustroń - Wisła
ul. Wiślańska 1
43-450 Ustroń


Prezes Koła:
Władysław Sanecki

Koło zajmuje się organizowanie wędkarstwa, rekreacji, sportu wędkarskiego, użytkowanie wód, działanie na rzecz ochrony przyrody i kształtowanie etyki wędkarskiej. Prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej na podległych nam rzekach i akwenach wodnych.


Ustroń
Polskie Towarzystwo Implantologii Stomatologicznej
ul. Sanatoryjna 5
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 35 34 wew. 640
Ustroń
Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej w Ustroniu
ul. Słoneczna 2
43-450 Ustroń
Ustroń
Polskie Towarzystwo Reumatologiczne
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń
Ustroń
Stow. Pomocy Dzieciom i Rodzinie
ul. Wantuły 47
43-450 Ustroń
Ustroń
Stowarzyszenie Ekumeniczne
ul. Polańska 95
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 36 80
Ustroń
Stowarzyszenie Instruktorów i Wykładowców Nauki Jazdy
ul. Srebrna 4
43-450 Ustroń

Ustroń
Stowarzyszenie Krzewienia Idei Sebastiana Kneippa
ul. Zdrojowa 5
43-450 Ustroń
Ustroń
Stowarzyszenie Kulturalne ''Równica''
ul. Partyzantów 2
43-450 Ustroń
Ustroń
Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej ''Czantoria''
ul. Daszyńskiego 28
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 29 06

e-mail: mdk@ustron.pl
Ustroń
Stowarzyszenie Twórcze ''Brzimy''
Rynek 1
43-450 Ustroń

Kazimierz Heczko
Ustroń
Stowarzyszenie ''Ave''
ul. Daszyńskiego 15
43-450 Ustroń
Ustroń
Stowarzyszenie ''Młodzi dla Ustronia''
ul. Wiślańska 7
43-450 Ustroń

e-mail: tom.sz@silesia-region.pl
Ustroń
Stowarzyszenie ''Ustrońskie Dożynki''

ul. Rynek 1
43-450 Ustroń

tel. (033) 85 79 314
e-mail: um-srodowisko@ustron.pl

Ustroń
Towarzystwo Kontaktów Zagranicznych
Rynek 1
43-450 Ustroń

tel. (033) 85 79 328
Ustroń
Towarzystwo Kształcenia Artystycznego
ul. Daszyńskiego 28
43-450 Ustroń
Ustroń
Towarzystwo Miłośników Ustronia
ul. Rynek 3a
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 54 58; 858 74 47


Towarzystwo Miłośników Ustronia jest najstarszym Stowarzyszeniem miłośników na Śląsku Cieszyńskim - zostało założone w 1888 r. Od 1988 r. wydaje "Pamiętnik Ustroński", wydawnictwo popularno-naukowe opisujące historię i współczesność Ustronia. W 2003 r. wydało album fotograficzny "Budowle i budynki. Ustroń znany i nieznany".

Prezes:
mgr Bożena Kubień

e-mail:
pilchm@poczta.tp.pl
Ustroń
Towarzystwo Opieki nad Niepełnosprawnymi
Rynek 1
43-450 Ustroń
Ustroń
Towarzystwo ''Tęczowy Ogród''
ul. Strażacka 2
43-450 Ustroń
Ustroń
Ustrońskie Stowarzyszenie Trzeźwości
ul. Słoneczna 9
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 51 06
Ustroń
Ustrońskie Stowarzyszenie ''Szansa''
ul. Stroma 6
43-450 Ustroń
Ustroń
Związek Inwalidów Wojennych o/Ustroń
ul. Daszyńskiego 28
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 25 81
Kontakt z redkacją .