Wiadomości

Wkrótce w regionie

Stowarzyszenia

Skoczów
Polski Klub Ekologiczny Koło w Skoczowie

Skoczów
ul. Olszyna 10
tel: 33 479 90 90

http://www.pke.skoczów.pl
e-mail: pke@pke.skoczow.pl

Skoczów
Stow. Panorama Sztuki Chrześcijańskiej
Rynek 2
43-430 Skoczów

Osoba do kontaktu: Witold Dzierżawski
Skoczów
Stow. Rozwoju i Promocji Skoczowa
ul. Rynek 2
43-430 Skoczów
tel./fax: (33) 479 - 99 - 62
Osoba do kontaktu: Andrzej Bacza

www.mala-ojczyzna.ox.pl
Skoczów
Stowarzyszenie Sprawni Inaczej
Rynek 1
43-430 Skoczów

Osoba do kontaktu - Bogusława Trzaska
Skoczów
Stowarzyszenie Wspólnota dla Skoczowa

ul. Stalmacha 49
43-430 Skoczów

Osoba do kontaktu: Jan Szczypka

 Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa” zostało powołane do życia w dniu 4 sierpnia w 1998 roku. To już prawie 8 lat działalności Stowarzyszenia w środowisku Naszej Gminy. Od powstania Stowarzyszenia główne zadania skupiały się przede wszystkim na propagowaniu postaw, inicjatyw i działań sprzyjających rozwojowi Skoczowa i Gminy. Stowarzyszenie „Wspólnota dla Skoczowa” jest znane i cenione wśród mieszkańców Gminy Skoczowa, z prowadzonej działalności na rzecz integracji lokalnego społeczeństwa oraz na popularyzowaniu aktywnego wypoczynku a także lokalnych ludowych tradycji. W dniu 14 stycznia 2005 roku zostało zwołane Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze członków Stowarzyszenia „Wspólnota dla Skoczowa”. Na tym zebraniu zatwierdzono znowelizowany Regulamin Stowarzyszenia oraz wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia. Dotychczasowy przewodniczący Stowarzyszenia p. Józef Żertka złożył rezygnację z pełnienia funkcji ze względu na stan zdrowia. Nowo wybrani członkowie Zarządu Stowarzyszenia odbyli pierwsze posiedzenie podczas którego nastąpił podział funkcji.
 
Zarząd Stowarzyszenia stanowią:
 
Prezes Jan Szczypka
v-ce prezes Kazimierz Chrapek
sekretarz Władysław Orawski
skarbnik Barbara Lipońska
członek zarządu Zbigniew Jaworski
adres strony www.wds.skoczow.pl
adres meilowy do kontaktu Jan Szczypka biuro@wds.skoczow.pl

Skoczów
Towarzystwo im. Gustawa Morcinka w Skoczowie
ul. Fabryczna 5
43-430 Skoczów

Osoba do kontaktu - Jan Malicki
Skoczów
Towarzystwo Miłośników Skoczowa
ul. Mickiewicza 10
43-430 Skoczów

tel. (033) 479 10 40

W  ciągu  28 lat  istnienia  towarzystwo wypracowało formy działania stosowane po dzień dzisiejszy. Zgodnie ze statutem jest to działalność:

- wydawnicza własnych opracowań

- organizowanie odczytów, wystaw i konkursów

- wykonywanie czynów na rzecz miasta

- popieranie i kultywowanie zwyczajów regionalnych
-
 ingerowanie  w  sprawy  ochrony  zabytków architektury,  zabezpieczanie eksponatów i dokumentów o wartości historycznej i muzealnej

- utrzymywanie kontaktów z innymi stowarzyszeniami regionalnymi

- organizowanie integracyjnych imprez  towarzyskich (bale, pikniki)

- propagowanie wiedzy o regionie i jego historii, zwłaszcza wśród młodzieży szkolnej

Skoczów
Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych
ul. Mickiewicza 10/8
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 28 18
Kontakt z redkacją .