Wiadomości

Wkrótce w regionie

Stowarzyszenia

Dzięgielów
Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewang.-Augsb. w RP
ul. Misyjna 8
43-445 Dzięgielów

tel. (33) 852 97 81 
fax (33) 852 90 40


Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP prowadzi działalność na terenie całej Polski w ramach Kościoła i społeczności lokalnych, docierając do różnych grup wiekowych i środowiskowych. Cztery główne kierunki pracy:
szkolenie i kształcenie parafian (liderów młodzieżowych, pracowników szkółek niedzielnych, doradców i in.),organizowanie spotkań, konferencji, akcji na różnych płaszczyznach pracy parafialnej,prowadzenie działalności wydawniczej i medialnej (m.in.: czasopismo, program radiowy, public relations), wspieranie powstawania nowych grup, zborów, parafii.
Imprezy kulturalne organizowane przez CME:
Warsztaty gospel
JesusHouse
ProChrist
Bezsenna noc
Reggae Czad Festival
Tygodnie Ewangelizacyjne
Ogólnopolski Zjazd Młodzieży Ewangelickiej
Ogólnopolska akcja charytatywna „Prezent pod choinkę”
Rodzinne Spotkanie Świąteczne w teatrze
Osoba odpowiedzialna:
ks. Grzegorz Giemza - Dyrektor Centrum Misji i Ewangelizacjii

www.cme.org.pl   
e-mail:
cme@cme.org.pl  
Dzięgielów
Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa

Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa
ul. Lipowa 2
43 - 445 Dzięgielów
www.dziegielow.org.pl


Impulsem do powstania Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa były obchody 700-lecia
naszej miejscowości, które odbyły się w 2005 roku.
W działalności Stowarzyszenia aktywnie uczestniczą mieszkańcy wsi, organizacje pozarządowe, instytucje, kościoły i miejscowe firmy.
Główne kierunki naszych działań to tworzenie projektów edukacyjnych, sportowych i kulturalnych. Do najważniejszych zaliczyć należy organizację:
- zawodów w kolarstwie górskim;
- konkursów i wystaw fotograficznych;
- turniejów siatkówki;
- prelekcji o tematyce zdrowotnej i ekologicznej;
- warsztatów komputerowych i kulinarnych;
- wakacyjnych spotkań polskich i czeskich dzieci.
Równie ważnym aspektem pracy Stowarzyszenia jest izba regionalna, którą utworzyliśmy w dzięgielowskiej szkole podstawowej.
Szczegółowe informacje na temat Stowarzyszenia Miłośników Dzięgielowa znaleźć można na www.dziegielow.org.pl.   TL  
 

Dzięgielów
Stowarzyszenie Służby Ratowniczej Błękitnego Krzyża
ul. Targoniny 71
43-445 Dzięgielów

tel. (033) 852 76 31
Kontakt z redkacją .