Wiadomości

Wkrótce w regionie

Domy pomocy społecznej

Cieszyn
Dom Dziecka
ul. I. Kraszewskiego 2
43-400 Cieszyn

tel. (033) 857 79 07
Cieszyn
Dom Pomocy Społecznej Ojców Bonifratrów
Pl. Ks. Londzina 1
43-400 Cieszyn

Numery telefonów:
Sekretariat - (033) 852 02 68 w godz.7:00-15:00
Dyrektor - (033) 851 06 38
Pracownik socjalny - (033) 852 11 74 w godz. 7:00-15:00
Gabinet pielęgniarski 0 (033) 858 22 08 (całodobowy)

fax (033) 852 02 68


Dom dla przewlekle psychicznie chorych mężczyzn (116 miejsc stałego pobytu). Zadaniem Domu jest zaspakajanie potrzeb osobowych, zdrowotnych, rehabilitacyjnych i bytowych mieszkańców w sposób umożliwiający im godne życie. Dom znajduje się w centrum miasta.

Osoba odpowiedzialna za Dom:
Edward Świąder OH

www.dpsbonifratrzy.ox.pl
e-mail: dyrektor@dpsbonifratrzy.ox.pl
Cieszyn
Dom Pomocy Społecznej ''BETANIA''
ul. Katowicka 1
43-400 Cieszyn

tel. (033) 857 85 90; 851 02 44
fax (033) 852 09 69


Osoba odpowiedzialna za Dom:
s. Michalina Podruczny

Dom prowadzony jest przez siostry Elżbietanki. Przeznaczony jest dla osób starych i przewlekle chorych. Miszkańcy korzystają z usług pielęgniarek, opiekunek, terapeuty zajęciowego, psychoterapeuty, rehabilitanta, kapelana, wolontariuszy. Mają organizowany czas wolny.
Dom przeznaczony jest dla 30-stu osób. Wszystkie pokoje są dwuosobowe, przy każdym znajduje sie węzeł sanitarny. Budynek jest bez barier architektonicznych, funkcjonuje winda. Dom dysponuje busem do przewozu osób niepelnosprawnych.


e-mail: betania@poczta.onet.pl
Cieszyn
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Srebrna 2
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 40 71
Cieszyn
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ''Pogodna Jesień''
ul. Korfantego 1
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 20 11
fax (033) 852 17 61


Powiatowy Dom Pomocy Społecznej "Pogodna Jesień" prowadzi całodzienną opiekę wraz z zakwaterowaniem nad ludźmi starszymi (70 miejsc).
Budynek położony jest w centrum miasta, z ogrodem. jest dostępny dla osób niepełnosprawnych, całodobowa opieka pielęgniarska. Możliwość korzystania z gabinetu rehabilitacji, pracowni terapii zajęciowej (kulinarna, plastyczna, ceramiczna, muzykoterapia, biblioterapia), bilardu, świetlicy i kawiarni.

Dyrektor:
mgr inż. Edward Bujok

e-mail:
dpscieszyn@gos.pl

Cieszyn
Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Sióstr Boromeuszek
ul. Górny Rynek 6
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 12 10; 852 03 21
fax (033) 852 12 10 wew. 20

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest placówką Zgromadzena wypełniającą zadania zlecone przez Zgromadzenie zgodnie z NFZ. Jest przeznaczony dla 195 osób. Zakład jest placówką stacjonarną, czynną przez cały rok i zapewnia pensjonariuszom niezbędną opiekę przez calą dobę.
Zakład nie jest jednostką budżetową ani zakładem budżetowym, a jego pracownicy nie są pracownikami tzw. "sfery budżetowej"

Osoba odpowiedzialna za Zakład:
S. M. Fabiana Izydorczyk

e-mail:
cieszynzol@poczta.onet.pl
Kontakt z redkacją .