Wiadomości

Wkrótce w regionie

Domy pomocy społecznej

Skoczów
Dom Pomocy Społecznej nr 2
ul. Mickiewicza 26
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 11 13
Skoczów
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci
ul. Mickiewicza 36
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 47 72
Skoczów
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Mickiewicza 19
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 34 52
Skoczów
Powiatowy Dom Pomocy Społecznej ''FENIKS''
ul. Sportowa 13
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 38 40; 853 36 40
fax (033) 853 36 27

Dom jest miejscem pobytu:
- stałego dla osób przewlekle somatycznie chorych
- stałego dla dzieci niepełnsprawnych intelektualnie
- okresowego, specjalistycznego dla osób chorych na stwardnienie

www.feniks.skoczow.pl
e-mail:
feniks@feniks.skoczow.pl
Skoczów
''Caritas'' Dom Opieki dla Dzieci
ul. Mickiewicza 36
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 37 74
Skoczów
''Inny Dom'' Stowarzyszenie Pomocy
ul. Bielska 25
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 07 68
Kontakt z redkacją .