Wiadomości

Wkrótce w regionie

Zaufania

Cieszyn
Centrum Pomocy Rodzinie. Telefon Zaufania.

ul. Mała Łąka 17A
tel. 33 8512929
telefon zaufania: 33 851 29 29  (czynny w godz. 19.00 - 7.00)
kierownik: Magdalena Bosowska
e-mail: pow@bycrazem.com

Cieszyn
Oddział Stowarz. Chrześcijańska Misja Społ.
43-400 Cieszyn
ul. Motokrosowa 24
tel. 851 56 68
Cieszyn
Poradnia Leczenia Uzależnień. Telefon Zaufania
43-400 Cieszyn
tel. 852 35 62
Kontakt z redkacją .