Wiadomości

Wkrótce w regionie

Alarmowe

Wisła
Pogotowie Ratunkowe 999

ul Dziechcinka 4
tel. 855 25 68

Telefony alarmowe: 999 lub 112

Wisła
Policja - Pogotowie Policyjne 997

ul. 1 Maja 44a
tel. (33) 854 97 10 , (33) 855 24 13 

 

mailto:wisla@cieszyn.slaska.policja.gov.pl

Wisła
Straż Miejska 986

ul. Pl. Hoffa 3
tel. (33) 855 25 21

604 640 032

 

mailto:sm@um.wisla.pl

Wisła
Straż Pożarna 998

Wisła Centrum

ul. 1 Maja 3
tel. (033) 855 25 05

 

Wisła Czarne 

ul. Biała Wisełka 22
tel. (033) 855 37 08

 

Wisła Jawornik

ul. Jawornik 41
tel. (033) 855 23 33

 

Wisła Malinka

ul. Malinka 18
tel. (033) 855 36 33

Kontakt z redkacją .