Wiadomości

Wkrótce w regionie

Przedszkola

Ustroń
Przedszkole nr 1

ul. Partyzantów 9
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 22 95
e-mail:  przedszkole1.ustron@op.pl
http://p1ustron.szkolnastrona.pl

Ustroń
Przedszkole nr 2

ul. Strażacka 1
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 23 88
e-mail: p2@ustron.pl

Ustroń
Przedszkole nr 4

ul. Wiśniowa 13
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 24 95
e-mail: p4@ustron.pl
http://przedszkolenr4.przedszkolowo.pl/

Ustroń
Przedszkole nr 5

ul. Lipowska 127
43-450 Ustroń

tel.: (33) 854 27 96
e-mail: p5u@wp.pl

Ustroń
Przedszkole nr 6

ul. Szeroka 7
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 35 94
e-mail:
p6ustron@gmail.com
https://p6ustron.edupage.org/

Ustroń
Przedszkole nr 7

ul. Gałczyńskiego 16
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 37 02
e-mail: przedszkole7ustron@op.pl
http://www.przedszkole7ustron.szkolnastrona.pl/
Kontakt z redkacją .