Wiadomości

Wkrótce w regionie

Pozostałe

Cieszyn
EDUMA

BIURO REKRUTACJI SZKOŁY

ul.3-go Maja 18

43-400 Cieszyn

tel. 33 85 135 98

tel.  881 411 411

www.eduma.pl

carry12352@gmail.com

Cieszyn
Policealne Studium Zaw. w Szkole w Organizacji i Zarządzania

ul. Mała Łąka 10
(033) 851 46 88

43-400 Cieszyn

 

http://soiz.pl
mailto:sekretariat@soiz.pl

Cieszyn
Policealne Studium Zawodowe

Policealne Studium Zawodowe
Pl. Londzina 3
(033) 852 23 43

 

e-mail: mailto:s-cieszyn@zdz.katowice.pl
www: http://www.cieszyn.zdz.pl
 

Nauka w zawodach:
- technik ochrony fizycznej osób i mienia
- technik informatyk
- technik bhp
- technik administracji 

Cieszyn
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych

ul.Kraszewskiego 11
43-400 Cieszyn

tel.(033) 852 02 84, (033) 852 01 84

Kontakt z redkacją .