Wiadomości

Wkrótce w regionie

Pozostałe

Ustroń
Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe

ul. Stawowa 3
43-450 Ustroń

tel. (033) 854 33 00
fax (033) 854 45 05

Dni i godziny urzędowania Sekretariatu:
poniedziałek-piątek w godz. 8:00-16:00

Dyrektor:

p.Barbara Nawrat

Kierunki kształcenia:

Niepubliczne Medyczne Studium Zawodowe:
kierunki:
technik masażysta
dietetyk
 
 
Szkoła Policealna
kierunki :
technik obsługi turystycznej
tedhnik informatyk
 
Gimnazjum dla Dorosłych
Zasadnicza Szkoła Zawodowa - kierunek kucharz małej gastronomii
 
Szkoła posiada internat.Zajęcia pozalekcyjne:
dla kierunku "obsługi turtystycznej" zagraniczne wyjazdy instruktażowe
praktyki zagraniczne

www.zdz.katowice.pl
e-mail:
s-ustron@zdz.katowice.pl

Kontakt z redkacją .