Wiadomości

Wkrótce w regionie

Szkoły wyższe

Cieszyn
Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa, Zamiejscowy Ośrodek Dyda

 

Adres: Cieszyn, pl. Wolności 7B (budynek II LO im. M. Kopernika)

Tel.: (033) 858 36 15

 

e-mail: cieszyn@gwsh.pl

www: gwsh.pl/cieszyn.php

 

 

Studia na kierunkach: Zarządzanie, Administracja i Socjologia

 

 

Godziny pracy:
Poniedziałek:  nieczynne
Wtorek: nieczynne
Środa: 11.00 – 18.00
Czwartek: nieczynne
Piątek: 10.00 - 17.00
Sobota: 9.00 - 15.00
Niedziela: nieczynne

 

W dniach 05.08 do 16.08.2013r. Biuro Obsługi Studentów będzie NIECZYNNE.

Cieszyn
Uniwersytet Śląski - Filia w Cieszynie

ul Bielska 62
43-400 Cieszyn

Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji

tel.(033) 854 61 03
fax.(033) 854 61 01

www.wart.us.edu.pl

www.weinoe.us.edu.pl
e-mail: profus@mail.filus.edu.pl

 

Dziekanaty

Studia stacjonarne I i II stopnia kierunek pedagogika o specjalności : zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne oraz pedagogika opiekuńczo-wychowawcza:

(033) 854 63 77, (033) 854 63 78.

 

Studia stacjonarne I i II stopnia kierunek etnologia i pedagogika o specjalności: edukacja filozoficzno-społeczna, animacja społeczno-kulturalna, asystent osoby niepełnosprawnej, wychowanie ekologiczne, zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna

(033) 854 63 79,  (033) 854 63 81

 

Studia niestacjonarne I i II stopnia kierunek pedagogika wszystkie specjalności:

(033) 854 63 74, (033) 854 63 75, (033) 854 63 82

 

Opłaty za studia:

(033) 854 63 76

 

Harmonogramami studiów i praktyki studenckie:

(033) 854 61 60

Cieszyn
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, odział Cieszyn

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny
w Cieszynie 

 

www.wsb.edu.pl/cieszyn

 

Adres: Cieszyn, ul. Frysztacka 44

43-400 Cieszyn,

Tel.: (033) 852 30 94

 

Informację uzyskać można również:
od poniedziałku do niedzieli w godz. 8.00- 18.00
tel. (032) 262 28 05

e-mail: info@wsb.edu.plKierunki i specjalności:

Informatyka
studia inżynierskie stacjonarne i niestacjonarne,
czas trwania: 3,5 roku; studia I-go stopnia

Specjalności:
 
 - sieci komputerowe (w specjalizacji: systemy bazodanowe, wysokowydajne technologie sieciowe, systemy wspomagania i projektowania - CSD)
- grafika komputerowa i multimedia
- programowanie komputerów

Zarządzanie
studia inżynierskie oraz licencjackie stacjonarne i niestacjonarne;
czas trwania: 3 lub 3,5 roku; studia I-go stopnia

Specjalności w ramach studiów inżynierskich:
 
- inżynier jakości (we współpracy TUV NORD Polska) NOWOŚĆ !
- zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy NOWOŚĆ !
- logistyka i transport NOWOŚĆ !

Specjalności w ramach studiów licencjackich:

 
- rachunkowość
- zarządzanie finansami
- komunikacja marketingowa i public relations
- administracja publiczna i gospodarka samorządowa
- informatyczne systemy zarządzania (w oparciu o systemy ERP)
- marketing internetowy i grafika komputerowa …”


Organizacja kształcenia w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Cieszynie jest
odpowiedzią na wyzwania i zapotrzebowanie rynku pracy oraz rozwoju
społeczno-gospodarczego regionu cieszyńskiego.

Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej funkcjonuje od 1995 r. Uczelnia
prowadzi studia I-go (licencjackie, inżynierskie) i II-go stopnia
(uzupełniające magisterskie) na 6 kierunkach: socjologia, pedagogika,
zarządzanie, ekonomia, stosunki międzynarodowe i informatyka.

WSB kształci ponad 4 tys. studentów. W ramach wymienionych kierunków
studenci mogą wybierać spośród ponad 30 specjalności. WSB prowadzi ponadto
studia podyplomowe na 23 kierunkach.

O wysokiej jakosci kształcenia świadczą pozytywne opinie Państwowej Komisji
Akredytacyjnej na kierunkach: Zarządzanie i marketing, Socjologia,
Informatyka oraz Ekonomia. W maju 2006r. Uczelnia otrzymała akredytację
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych na kierunku
Zarządzanie i marketing.

WSB aktywnie angażuje się we współpracę z wieloma instytucjami, zarówno w
kraju jak i za granicą. Uhonorowaniem aktywnego i długoletniego wkładu w
rozwój czesko-polskiej współpracy szkół wyższych Republiki Czeskiej jest
przyznanie WSB Medalu Honorowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki
Czeskiej. WSB, jako jedyna na Śląsku uczelnia niepubliczna, uzyskała drugą
kategorię z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych i prawnych, przyznaną
przez Komisję Badań na Rzecz Rozwoju Nauki Rady Nauki.

Kontakt z redkacją .