Wiadomości

Wkrótce w regionie

Szkoły średnie

Cieszyn
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. św. Melchiora Grodz.

Plac Dominikański 2
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 51 84

e-mail: mailto:grodziecki@wp.plmailto:grodziecki.sekretariat@wp.pl

http: www.dziedzictwo.org.pl

Cieszyn
Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. A. Osuchowskiego

Plac Słowackiego 2
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 11 39
fax: (33) 852 11 39

http: osuch.edu.pl


Cieszyn
Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Ewangelickiego

ul. Sienkiewicza 2
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 12 37
fax: (33) 852 12 37

e-mail: mailto:lotecieszyn@poczta.onet.pl

http: www.lote.tecieszyn.pl

Cieszyn
Szkoła Organizacji i Zarządzania

ul. Mała Łąka 10
43-400 Cieszyn

tel. (33) 851 46 88, (33) 482 78 82

e-mail: mailto:sekretariat@soiz.pl

http: soiz.pl

Cieszyn
Szkoła Zawodowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wych.

ul. Wojska Polskiego 3
43-400 Cieszyn

tel: (33) 852 07 44

www.soswcieszyn.ox.pl
mail: mailto:zpswrcieszyn@wp.pl

Dyrektor:
mgr Brygida Wnentrzak

Dni i godziny urzędowania Sekretariatu:
poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:30


Oferujemy kształcenie w zawodach: kucharz, piekarz, cukiernik, malarz-tapeciarz
Zapewniamy praktyki w zakresie kucharz małej gastronomii
Dysponujemy nowoczesną pracownią gastronomiczną
Oprócz przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych w tygodniowym rozkładzie godzin uczniowie mają między innymi zajęcia rewalidacyjne : arteterapia, choreoterapia techniki multimedialne, gimnastyka korekcyjna, logopedia, zajęcia z Tomatisa i Biofeedbacka
Zapewniamy pomoc psychologiczno-pedagogiczną

 

Cieszyn
Zespół Szkół Budowlanych im. gen. Stefana Grota Roweckiego

Plac Dominikański 1
43-400 Cieszyn

tel. (33) 858 07 56, 783 966 782, 783 966 780

e-mail: mailto:sekretariat@zsb.cieszyn.pl, mailto:zsbcieszyn@poczta.onet.pl

http: zsb.cieszyn.pl

Cieszyn
Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych

Plac Londzina 3
43-400 Cieszyn

tel. (33) 858 18 70, (33) 858 18 71, (33) 858 18 72, (33) 858 18 73 
fax: (33) 858 18 70

e-mail: mailto:zseg@zseg.cieszyn.pl

http: zseg.cieszyn.pl

Cieszyn
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Mikołaja Kopernika

pl. Wolności 7b
43-400 Cieszyn

tel. (33) 852 11 32
fax: (33) 852 11 32

e-mail: mailto:kopernik@poczta.internetdsl.pl

http: kopernik.netus.pl

 

Cieszyn
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Kraszewskiego 11
43-400 Cieszyn

tel. (033) 852 01 84
fax. (033) 852 02 84

Dyrektor:
mgr inż. Alicja Ziomber


Dni i godziny urzędowania Sekretariatu:
poniedziałek-piątek w godz. 7:00-15:00

Kierunki kształcenia:
III Liceum Ogólnokształcące (dla młodzieży):

Rozszerzenia:
humanistyczne
społeczno prawne
informatyczo-matematyczne
bilogiczno-chemiczne

I Liceum Profilowane:

zarządzanie informacją
socjalny
usługowo gospodarczy

Szkoły dla dorosłych:
Szkoła Policealna:
technik informatyk
technik rachunkowości
pracownik socjalny (2,5 letnia)

3 letnie Liceum Profilowane o profilach:
zarządzanie informacją
profil socjalny

Zajęcia dodatkowe:
Warsztaty dziennikarskie
Koła zainteresowań naukowych:
- fascynacje matematyką
- koło internetowe
- serwisanta komputerowego
- języka angielskiego
- języka niemieckiego
- strzeleckie
- młodego chemika
- filozoficzne i retoryki
- sportowe
- wiedzy społeczno - prawnej

Pogotowie:
- matematyczne
- j. angielskiego
- j. niemieckiego

www.szybinski.cieszyn.pl
e-mail:
sekretariat@szybinski.cieszyn.pl
Cieszyn
Zespół Szkół Technicznych

pl. Frysztacka 48 
43-400 Cieszyn

tel. (33) 479 86 44
fax: (33) 479 86 45

e-mail: mailto:sekretariat@zst.cieszyn.pl

http: zst.cieszyn.pl

Cieszyn
ZS w Cieszynie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

Pl. Londzina 3
43-400 Cieszyn

tel/fax: (033) 852 23 43
tel. kom.: (0) 697 818 604

Dyrektor: mgr inż. Marek Cieślar
Dni i godziny urzędowania Sekretariatu:
poniedziałek - piątek w godz. 7:30-15:30


Oferta dla Młodzieży

 

Niepubliczne Technikum

- technik cyfrowych procesów graficznych

Niepubliczne Technikum Logistyczne "Mundurowe"

- technik logistyk

Liceum Plastyczne

- plastyk

 

Oferta dla Dorosłych:

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych


Technikum dla Dorosłych w zawodzie:
- technik handlowiec

Technikum Uzupełniające dla Dorosłych w zawodach:
- technik handlowiec
- kucharz

Policealne Studium Zawodowe w zawodach:
- technik bhp
- technik administracji


www.cieszyn.zdz.pl
s-cieszyn@zdz.katowice.pl

Kontakt z redkacją .