Wiadomości

Wkrótce w regionie

Szkoły średnie

Skoczów
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
ul. Mickiewicza 12
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 30 48
Skoczów
Zespół Szkół Ogólnokształcących

ul. Bielska 34
43-430 Skoczów

tel. (033)479 22 55

http://www.zso-skoczow.pl/
e-mail: mailto:zso-skoczow@home.pl

Skoczów
Zespół Szkół Zawodowych

ul. Górecka 65
43-430 Skoczów

tel. (033) 479 22 25; 479 22 26
fax (033) 479 22 25 wew. 125


Dni i godziny urzędowania Sekretariatu:
poniedziałek w godz. 7:00-15:40
wtorek-piątek w godz. 7:00-15:00

Kierunki kształcenia:
Liceum Profilowane - profil ekonomiczno-administracyjny
Technikum kształcące w zawodach:
- technik mechanik
- technik technologii odzieży
- technik elektornik
- technik handlowiec
Zasadnicza Szkoła Zawodowa kształcąca w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- blacharz samochodowy
- piekarz
- cukiernik
- mechanik monter maszyn i urządzeń
- monter elektronik
- klasa wielozawoodowa
Technikum Wieczorowe dla Dorosłych kształcące w zawodach:
- technik mechanik
- technik elektronik
Szkoła policealna:
- technik administracji

Zajęcia pozalekcyjne:
- zajęcia plastyczne
- SKS - Siatkówka
- SKS - Gry zespołowe
- basen
- zajęcia muzyczno-taneczne (taniec sportowy)
- kawiarenka internetowa

 

mailto:bajerki@bajerki.ox.pl

http://www.bajerki.ox.pl/

Kontakt z redkacją .