Wiadomości

Wkrótce w regionie

Organizacje kościelne

Ustroń
Ośrodek Święta Rodzina

ul. Kreta 17
43-454 Ustroń - Nierodzim
tel. (033) 854 16 15

Ośrodek wychowawczo-rehabilitacyjny od 1991 roku realizuje program pomocy dziewczętom z rodzin dotkniętych alkoholizmem z całego woj. śląskiego. Program obejmuje dziewczęta d 12 roku życia do ukończenia szkoły zawodowej.Ośrodek przyjmuje też zorganizowane grupy seniorów, matek samotnie wychowujących dzieci i niepełnosprawnych z opiekunami.

Dyrektor Ośrodka:mgr Anna Wawrzyczek

Więcej informacji: http://katowice.caritas.pl/osrodek-sw-rodzina/

Kontakt z redkacją .