Wiadomości

Wkrótce w regionie

Zakony i klasztory

Cieszyn
Klasztor oo. Bonifratrów Kościół pw. Wniebowzięcia NMP

pl. Londzina
143-400 Cieszyn

tel:
(033) 852 05 62,
(033) 852 02 68,
(033) 852 02 67

strona:http://bonifratrzy.pl
e-mail:http://konwentcieszyn@bonifratrzy.pl

Msze św.:
niedziele i święta: 6.30, 7.45, 9.00, 20.00
w tygodniu: 6.30, 7.30, 18.00
Odpust: 8 marca - św. Jana Bożego - Patrona Zakonu

15 sierpnia - uroczystość Wniebowzięcia NMP

Cieszyn
Klasztor oo. Franciszkanów

ul. Szersznika 3
43-400 Cieszyn

tel. (033) 853 34 14
tel. (033) 852 44 45 - Gwardianat i Sekretariat Bursy

http://www.cieszyn.franciszkanie.pl

franciszkanie.cieszyn@gmail.com

Cieszyn
Klasztor Sióstr Boromeuszek Kaplica pw. Świętej Rodziny

ul. Górny Rynek 6

43-400 Cieszyn
tel. (033) 852 12 10

Msze św.:niedziela i święta: 6.30, 8.30w tygodniu: 6.30
Odpust:4 listopad - św. Karola Boromeusza - Patrona Zakonuniedziela po Bożym Narodzeniu - Świętej Rodziny - (w 2000 - 31 grudnia)


http://www.boromeuszki.cieszyn.pl

Cieszyn
Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

SIOSTRY ELŻBIETANKI

ul. Katowicka 1
43-400 CIESZYN

tel: (33) 852 09 69

http://www.elzbietanki.cieszyn.pl/

e-mail:

siostry@elzbietanki.cieszyn.plKontakt z redkacją .