Wiadomości

Wkrótce w regionie

Zakony i klasztory

Skoczów
Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Służebniczek

ul. Mickiewicza 36
43-430 Skoczów

tel. (033) 853 37 74

Kontakt z redkacją .