Wiadomości

Wkrótce w regionie

Starostwo powiatowe

Cieszyn
Starostwo Powiatowe

ul. Bobrecka 29
43-400 Cieszyn
Telefon:

33 477 71 44- Centrala Starostwa
33 477 71 56- Sekretariat Starosty
fax: 33 477 73 33
e-mail: starostwo@powiat.cieszyn.pl 
strona: www.powiat.cieszyn.pl/

Wydział Finansowy
Skarbnik: Aleksy Swoboda tel. 33 477 73 16
Naczelnik: Jacek Wiśniewski tel. (33) 47 77 314
Kierownik: Sikora Anna,tel.: (33) 4794 290
Referat podatków:
Kierownik: Moskała Dorota,
tel.: (33) 4794 286
Referat Referat Dochodów, Windykacji i Egzekucji:
Kierownik: Sinka Katarzyna,
tel.: (33) 4794 318
Przelewy, Inwestycje: Bogumiła Walica tel. 33 477 73 15
Budżet: Patrycja Machalica tel. 33 477 73 15
Dochody Skabu Panństwa, VAT: Karina Kominek, Magdalena Szczepaniak tel. 33 477 73 12
Sprawozdawczość zbiorcza: Jolanta Bujok tel. 33 477 73 12
PKZP: Krystyna Tubacka tel. 33 477 73 19
FK, Kontrola wewnętrzna: Irena Nocoń, Maria Świetlicka tel. 33 477 73 18
Fundusz Geodezyjny, FOŚ: Lucyna Wydrzyńska tel. 33 477 73 18
Płace: Iwona Faruzel, Magdalena Kisiała tel. 33 477 73 20
Kasa ul. Bobrecka 29: Renata Żwak tel. 33 477 73 45

Kasa ul. Szeroka 13: Izabela Kocur tel. 33 477 74 33
e-mail: wf@powiat.cieszyn.pl

Wydział Rozwoju i Funduszy Europejskich
Naczelnik: Jacek Michałek tel. 33 477 73 01
Z-ca Naczelnika, koordynacja projektów UE: Maria Kowalska tel. 33 477 73 03

Strategia, promocja UE: Wojciech Żebrok tel. 33 477 73 05

Stypendia, przedsiębiorczość: Iwona Menka, Ewa Szajter tel. 33 477 73 02

e-mail: wr@powiat.cieszyn.pl

Wydział Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Zarządzania Kryzysowego
Naczelnik: Joanna Materna-Rybińska tel. 33 477 72 24
Z-ca: Grażyna Binek-Konderla tel. 33 477 72 25 
Podinspektor ds. Zdrowia: Sylwia Ostapiuk tel. 33 477 72 25
Administrator bezpieczeństwa informacji: Mariusz Piotrowiak tel. 33 477 72 26
e-mail: wz@powiat.cieszyn.pl
Główny Specjalista ds. Promocji Zdrowia: Barbara Kłosowska, Daria Mielczarek tel. 33 477 72 16

e-mail: wzp@powiat.cieszyn.pl

Wydział Kultury, Sportu, Turystyki i Informacji
Naczelnik: Henryk Pieszka tel. 33 477 72 23
Z-ca Naczelnika: Łukasz Konarzewski tel. 33 477 72 12
Sport, Organizacje Pozarządowe: Aneta Brożkowska, Barbara Jurkiewicz tel. 33 477 72 22

Główny Specjalista ds. Turystyki: Olga Stuchlik tel. 33 477 72 22
e-mail: wt@powiat.cieszyn.pl

Wydział Organizacyjny
Naczelnik: Beata Domagała tel. 33 477 72 11

Z-ca Naczelnika: Paweł Brągiel tel. 33 477 72 10

Administratorzy Systemu Informatycznego: Tomasz Stypa tel. 33 477 72 06, Przemysław Krużołek tel. 33 477 72 05

Kadry Starostwa, Archiwum: Maria Bocek, Agnieszka Karetta tel. 33 477 72 08

SEKAP, Umowy, Tablica Ogłoszeń, F-ry, Sala Sesyjna: Anna Ochman, Iga Godecka tel. 33 477 72 09

Kancelaria: Bogusław Radko, Kinga Konieczny tel. 33 477 73 48
e-mail: wo@powiat.cieszyn.pl

Wydział Inwestycji

Naczelnik: Zygmunt Zahraj tel. 33 477 72 15

Z-ca Naczelnika: Jolanta Pala tel. 33 477 72 14
Nadzór nad robotami budowlanymi: Piotr Kohut, Marek Wisełka tel. 33 477 72 14
e-mail: wi@powiat.cieszyn.pl

Biuro Zamówień Publicznych

Kierownik: Gabriela Sztuchlik tel. 33 477 72 13

Zamówienia Publiczne: Marcin Rycko tel. 33 477 72 13

e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl

Wydział Edukacji
Naczelnik: Maria Pindur tel. 33 477 72 21
Z-ca: Michał Rajwa tel. 33 477 72 20
Prawo Oświatowe: Łukasz Stępień tel. 33 477 72 20
Spr. Oświatowe, Szkolnictwo Specjalne: Wioletta Jeleń, Daria Czarnecka tel. 33 477 72 19
Finanse Oświaty: Beata Lebioda, Dariusz Błaszkiewicz tel. 33 477 72 17
e-mail: we@powiat.cieszyn.pl

Wydział Komunikacji
Naczelnik: Mirosław Sitko tel. 33 477 73 46
Z-ca: Grzegorz Danak tel. 33 477 71 09
Kierownik Referatu Rejestracji Pojazdów: Grzegorz Faruzel tel. 33 477 73 46
Rejestracja Pojazdów na Zapisy: Beata Panasiuk, Sylwia Kamel tel. 33 477 71 10

Informacja, Zapisy do Rejestracji: Tadeusz Nowak, Anna Świetlicka, Monika Skubis-Pilch, Natalia Banasiak tel. 33 477 73 47, tel./fax 33 477 73 35

Wydawanie Stałych Dowodów Rejestracyjnych: Wioletta Pyzia, Olga Zisenbach tel. 33 477 73 44

Rejestracja Pojazdów na Zapisy tylko na dzień następny: Adrianna Stojak tel. 33 477 73 42, Mieczysława Kruk tel. 33 477 73 44

Bieżąca Rejestracja Pojazdów: Dariusz Matuszewski, Helena Konstankiewicz tel. 33 477 73 42, Danuta Kłoda, Janina Kowalczyk tel. 33 477 73 43
Referat Prawa Jazdy: Janusz Dziedzic, Wiesław Wapienik tel. 33 477 71 08, Aneta Koczy, Małgorzata Matysiak tel. 33 477 71 09

Referat Transportu: Barbara Ficek tel. 33 477 73 26

Transport, Licencje: Małgorzata Wawrzacz tel. 33 477 73 26
e-mail: wk@powiat.cieszyn.pl

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
Naczelnik: Henryka Bałys tel. 33 477 74 05
Z-ca: Piotr Jaworski tel. 33 477 74 02
Referat Geodezji i Katastru
Kierownik: Olga Kubok tel. 33 477 74 10
Sekretariat, Klasyfikacja gruntów: Sylwia Hawełka tel. 33 477 74 04
Ewidencja gruntów: Maria Piwoń, Joanna Heller tel. 33 477 74 09, Aleksandra Żmija, Anna Pasiecka, Olga Klimosz tel. 33 477 74 12 Sylwia Drążek, Renata Lasoń tel. 33 477 74 11

Mapa numeryczna: Alicja Pilch, Edyta Wajsman tel. 33 477 74 07

Obsługa Stron: tel. 33 477 74 08

Referat Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Kierownik: Ryszard Kastelik tel. 33 477 74 06

ZUDP, Mapa numeryczna: Gabriela Pilarczyk, Anna Cieślar tel. 33 477 74 15 
Udostępnianie danych z zasobu: Anna Mazur, Dominika Sikora tel. 33 477 74 13
Zgłoszenia prac geodezyjnych: Agnieszka Michalik, Mariola Strządała tel. 33 477 74 16, Sylwia Kubera, Anna Gawlas tel. 33 477 74 17
Zasób: tel. 33 477 74 18
Inspektor odbiory robót: Marek Gołębiowski tel. 33 477 74 19
Bezpośrednie udostępnianie danych z zasobu: Blanka Żloch, Edyta Cedro tel. 33 477 74 20

Obsługa Geodetów: Monika Rosiek tel. 33 477 74 14
e-mail: wg@powiat.cieszyn.pl

Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Naczelnik: Irena Wolczyńska tel. 33 477 74 21
Z-ca Naczelnika: Natalia Cieślar tel. 33 477 74 23
Obrót nieruchomościami Powiatu i SP: Karolina Wałga tel. 33 477 74 23
Obrót nieruchomościami Powiatu: Dorota Klimosz, Alicja Saltarius tel. 33 477 74 22
Gosp. nieruchomościami SP: Krystyna Sikora, Jolanta Salachna, Aleksandra Plinta tel. 33 477 74 25, Gabriela Króliczek, Magdalena Sztwiertnia tel. 33 477 74 24
e-mail: wn@powiat.cieszyn.pl

Wydział Architektury i Budownictwa
Naczelnik: Janusz Stasica tel. 33 477 74 34
Z-ca: Ewa Grzybowska tel. 33 477 74 35
Sektetariat: Alicja Lach, Magdalena Gruszczyk tel. 33 477 74 36
Budownictwo: Danuta Piekar, Małgorzata Kosior tel. 33 477 74 37, Tomasz Bartocha, Andrzej Górniak tel. 33 477 74 38, Andrzej Gala, Ewa Szewczyk tel. 33 477 74 39, Karina Kania, Monika Stec tel. 33 477 74 53, Michał Bujok, Jadwiga Trombik tel. 33 477 74 35
e-mail: wb@powiat.cieszyn.pl

Wydział Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Naczelnik: Grażyna Skałuba-Ossolińska tel. 33 477 74 26
Geolog powiatowy: Tomasz Świniański tel. 33 477 74 28
Rolnictwo, Łodzie, Karty wędkarskie: Dorota Werner, Anna Mrógała-Głasek tel. 33 477 74 27
Leśnictwo, Ochrona Przyrody: Magdalena Małysz tel. 33 477 74 30
Gospodarka wodna: Beata Bieniek tel. 33 477 74 31
Powietrze, Hałas, Odpady / Sprawy Środowiskowe i Finanse: Małgorzata Rataj / Anna Budzińska tel. 33 477 74 32
e-mail: ws@powiat.cieszyn.pl

Biuro Rady Powiatu
Kierownik: Ewa Jesionek tel. 33 477 72 04
Organizacja pracy RP i Komisji Rady: Aneta Cholewa tel. 33 477 72 03
e-mail: br@powiat.cieszyn.pl

Wydział Zarządzania Nieruchomościami

Naczelnik: Bolesław Zemła tel. 33 479 68 60

Z-ca Naczelnika: Edward Waniewski tel. 33 479 68 60

Biuro: Bożena Krupa tel. 33 479 68 61

Biuro Skarg i Kontroli
Kierownik: Tomasz Kruszy tel. 33 477 73 00
Rozpatrywanie skarg i kontrola: Beata Malec tel. 33 477 73 00
e-mail: sk@powiat.cieszyn.pl

Biuro Zarządu Powiatu
Kierownik: Katarzyna Stefka tel. 33 477 71 04
Obsługa Zarządu: Anna Olszar tel. 33 477 71 04
Sekretariat Starosty i Wicestarosty: Brygida Malcherek, Anna Staś tel. 33 477 71 00, 33 477 71 01
Główny specjalista ds. Prawnych: Anna Sidzina-Landowska tel. 33 477 71 22
e-mail: sekretariat@powiat.cieszyn.pl

Audytor Wewnętrzny
Irena Pawelec tel. 33 477 73 25
e-mail: au@powiat.cieszyn.pl

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Klaudia Bohucka, Agnes Franek tel. 33 477 73 11
e-mail: sr@powiat.cieszyn.pl

Rzecznik Prasowy
Kontakty z mediami: Katarzyna Raszka-Sodzawiczny tel. 33 477 71 23
e-mail: k.raszka@powiat.cieszyn.pl

Kontakt z redkacją .