Wiadomości

Wkrótce w regionie

Urzędy gmin

Chybie
Urząd Gminy Chybie

ul. Bielska 78
43-520 Chybie

Telefon:

33 856 10 96 - Sekretariat

33 856 10 98 - Referat Rozwoju Gospodarczego

33 856 11 06 -  Referat Finansowy 
fax: 33 856 26 36
http: www.chybie.pl

 

Godziny pracy:

poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7:00-15:00
wtorek: 8:00-16:00

 

Wójt przyjmuje w sprawie skarg i wniosków we wtorek w godz. 12:00-16:00

W razie nieobecności Wójta skargi i wnioski przyjmuje Sekretarz Gminy.

Sekretarz Gminy i kierownicy referatów przyjmują klientów w sprawach skarg i wniosków w godzinach Pracy Urzędu.

 

 

Poczta elektroniczna:

Sekretariat Urzędu Gminy sekretariat@chybie.pl

Sekretarz Gminy: sekretarz@chybie.pl

Referat Finansowy: finanse@chybie.pl

Referat Rozwoju Gospodarczego: rrg@chybie.pl

Referat Rozwoju Gospodarczego - inwestycje, środki UE: inwestucje@chybie.pl

Referat Organizacyjny i Spraw Społecznych: organizacja@chybie.pl

Promocja Gminy: promocja@chybie.pl

Oświata, stypendia, kultura, kultura fizyczna i sport: edukacja@chybie.pl

Rada Gminy: rada@chybie.pl

Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: gkrpa@chybie.pl

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych: kancelaria@chybie.pl

Informatyk: informatyk@chybie.pl

Chybie
Urząd Stanu Cywilnego

ul. Bielska 78

43-520 Chybie

tel. 33 856 10 96, w. 30

Kontakt z redkacją .