Wiadomości

Wkrótce w regionie

Urzędy miasta

Cieszyn
Urząd Miasta Cieszyn

ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn

Telefon:

33 479 42 00

fax: 33 479 43 03 

e-mail: urzad@um.cieszyn.pl

http: www.um.cieszyn.pl

 

Czas pracy Urzędu Miejskiego w Cieszynie
poniedziałek: 7.30-16.30
wtorku: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7.30-15.30
piątek: 7.30-14.30

Przyjmowanie Stron:
w godzinach pracy Urzędu Miejskiego
Przerwa w pracy Urzędu Miejskiego codziennie w godzinach 11.00 - 11.15

Burmistrz, Zastępcy Burmistrza i Sekretarz Miasta przyjmują Strony w sprawach skarg i wniosków
w każdy wtorek od godziny 12.00 do godz. 16.00.


Rada Miejska
ul. Rynek 1
43-400 Cieszyn
tel/fax: 33 479 43 11
e-mail: biurorady@um.cieszyn.pl

Cieszyńskie Centrum Informacji
ul. Rynek 1
tel. 33 479 42 48-9
email: mci@um.cieszyn.pl
www.cieszyn.pl

Cieszyn
Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kochanowskiego 14

43-400 Cieszyn

tel. 33 4794 365

 

Kierownik: Artur Lorek

tel.: (33) 479 43 63

 

Czynne:

w poniedziałek od 7.30 do 16.30,
od wtorku do czwartku od 7.30 do 15.30,
w piatek od 7.30 do 14.30,
w soboty od 7:30 do 14:30 (tylko w soboty, w które odbywają się ceremonie ślubne)

Kontakt z redkacją .