Wiadomości

Wkrótce w regionie

Urzędy miasta

Ustroń
Urząd Miasta Ustroń

Rynek 1 
43-450 Ustroń

 

Telefon:
(33) 857 93 00
fax. +48 (33) 857 93 30
e-mail: sekretariat@ustron.pl

http: www.ustron.pl


Czas pracy Urzędu Miejskiego w Ustroniu

poniedziałek: 7:30-15:30

wtorek: 7:30-15:30

środa: 7:30-15:30

czwartek: 7:30-15:30

piątek: 7:30-15:30

 

Przyjmowanie stron:
Wtorki od godz. 12.00 do godz. 16.00
Po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania z asystentką burmistrza

 

 

Sekretariat Urzędu Miasta Ustroń
tel. 33 857 93 00

e-mail. sekretariat@ustron.pl


Biuro Rady Miasta Ustroń
tel. 33 857 93 17
e-mail: radamiasta@ustron.pl

 

Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki

tel. 33 857 93 28, 33 857 93 32 

e-mail: um-kultura@ustron.pl, um-turystyka@ustron.pl, um-promocja@ustron.pl 

 

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

tel. 33 857 93 02, 857 93 29, 857 93 15, 857 93 03 

e-mail: um-obywatelski@ustron.pl 

 

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 33 857 93 13, 857 93 14

e-mail: um-srodowiska@ustron.pl


Wydział Mieszkaniowy

tel. 857 93 31, 857 93 24 

e-mail: um-mieszkaniowy@ustron.pl

 

Wydział Inwestycji, Architektury i Gospodarki Gruntami

tel. 857 93 20, 857 93 23, 957 93 19

e-mail: um-inwestycje@ustron.pl, um-architektura@ustron.pl, um-geodezja@ustron.pl

 

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

tel. 857 93 29

e-mail: krpa@ustron.pl


Ustroń
Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1

pokój nr 1

43-450 Ustroń

tel. 33 857 93 25

e-mail: usc@ustron.pl

Kontakt z redkacją .