Wiadomości

Wkrótce w regionie

Szpitale

Ustroń
Klinika Serca - I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

Polsko - Amerykańskie Kliniki Serca

I Oddział Kardiologiczno-Angiologiczny

ul. Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 58 57; 854 58 59
fax (33) 854 58 57; 854 58 59

e-mail: sekretariat@klinikiserca.pl

http://www.klinikiserca.pl/pl/departments/1

Oddziały:
kardiologiczno-angiologiczny

Ustroń
Sanatorium i Szpital Uzdrowiskowy ?Równica''

ul. Sanatoryjna 7
43-450 Ustroń

(33) 854 54 54

Oddziały:
chirurgiczny
dermatologiczny
ortopedyczny

Ustroń
Ślaski Szpital Reumatologiczno-Rehabilitacyjny

Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny
im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu
ul. Szpitalna 11
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 26 40

(33) 854 29 42
(33) 854 29 43
fax: (33) 854 35 99

Oddziały:
chirurgiczny
ortopedyczny
rehabilitacyjny

http://www.reumatologiczny.pl/
mailto:szpital@reumatologiczny.pl
 

Ustroń
Śląskie Centrum Rehabilitacji

ul. Zdrojowa 6
43-450 Ustroń

tel. (33) 854 16 32; tel: 33 854 41 85, (33) 854 25 86
fax (33)  854 41 77; (33) 854 25 86 

www.scr-ustron.com.pl
e-mail: scr@scr-ustron.com.pl
 

Oddziały: 2 ODDZIAŁY REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ i ODDZIAŁ REHABILITACJI NARZĄDU RUCHU

Śląskie Centrum Rehabilitacji w Ustroniu -„Szpital z Sercem” - to szpital rehabilitacyjny,  specjalizujący się we wczesnej, szpitalnej i ambulatoryjnej rehabilitacji osób po zawałach i operacjach serca oraz urazach i operacjach ortopedycznych.  

Poza leczeniem stacjonarnym istnieje także możliwość uczęszczania na zajęcia rehabilitacyjne prowadzone w formie ambulatoryjnej.

Osobom nie korzystającym z ubezpieczenia zdrowotnego proponujemy usługi rehabilitacyjne szpitalne i ambulatoryjne odpłatnie.

Kontakt z redkacją .