Wiadomości

Wkrótce w regionie

Pozostałe

Chybie
Amatorski Klub Filmowy AKF Klaps

Ul. Cieszyńska 2
43-520 Chybie

Tel. (33) 856 10 99
http://www.pb.bielsko.pl/~fdzida/index.htm
e-mail:gokchybie@ox.pl
www: gokchybie.ox.pl

Amatorski Klub Filmowy "Klaps" został założony w 1969 roku. Z początkowej formuły klubu dyskusyjnego, szybko został przekształcony w klub filmowy, działający na początku przy Cukrowni Chybie później staje się częścią Środowiskowego Centrum Kultury w Chybiu, a w latach dziewięćdziesiątych Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu. Jedyny do tej pory działający na wsi klub filmowy.

Jego członkowie to autorzy blisko 100 filmów fabularnych i niezliczonej ilości kronik i filmów dokumentalnych. "Klaps" to także organizator 6 Przeglądów Twórczości Filmowej i 9 Festiwali Nieprofesjonalnych Filmów Fabularnych "Fabuła-Chybie" oraz 4 Pikników Filmowych. Organizator kilkudziesięciu warsztatów filmowych i fotograficznych, spotkań autorskich, itd. Jako pierwszy klub filmowy w Polsce zorganizował warsztaty video w początkach lat osiemdziesiątych. Członek Federacji Amatorskich Klubów Filmowych.

Kontakt z redkacją .